Algemene Voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie uit consulten omgaat. Praktijk Imaya is niet verantwoordelijk voor positieve en negatieve effecten voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als client.

Ik ben geen arts en zal mij dan ook onthouden van uitspraken over medische zaken. U dient hiervoor altijd uw arts of specialist te raadplegen.

2.  Afspraken

Het kan zijn dat u onverwacht de afspraak moet afzeggen. U dient uw afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Indien u uw afspraak vergeet af te zeggen ben ik genoodzaakt het consult alsnog voor de helft in rekening te brengen.

3. Betaling

Betaling geschied contant bij consult aan het adres van Praktijk Imaya in het geval van een consult of behandeling in de praktijk. Bij consult op afstand dient de betaling vooraf voldaan te worden op een door Praktijk Imaya aan te wijzen bankrekening. De betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum.