Betalingen

1. Bij een mailconsult is er één keer de gelegenheid tot vragen bij onduidelijkheid over het consult. Voor verdere diepgaande vragen die uit het gegeven consult voortkomen wordt opnieuw een consult vergoeding in rekening gebracht.

2. In de praktijk is geen pin aanwezig, betalingen moeten contant voldaan worden. Voor diensten op afstand kan dit per overschrijving of een Tikkie.

3. Bij mail of telefonische consulten moeten betalingen vooraf gedaan worden .